La Mare de Déu de l'Incendi


La Mare de Déu de l’Incendi és una talla de la Immaculada, de fusta flonja i resinosa, de 23 centímetres d’alçada. A la part de darrera de la imatge hi ha una cremada. Vingué a Cervera de Salta (Argentina) l’any 1765 on, el 1745, havia estat rescatada del mig d’un braseral que els indis del Charco havien organitzat. Després de divuit hores de crema, tot va quedar reduït a cendra. Bé, tot menys la figura de la Immaculada que va restar íntegra, amb només la socarrada a l’esquena. 

Imatge i documents probatoris del fet van ser enviats al pare Ferrusola, jesuïta i catedràtic de Retòrica de la Universitat de Cervera.  Poc després va quedar instaurat el culte a la Mare de Déu de l’Incendi a l’església de la Companyia de Jesús, avui l’Auditori Municipal. Actualment, com no podia ser d’altra manera, la Mare de Déu de l’Incendi és la patrona dels bombers de la ciutat i se celebra la seva festa el diumenge següent al dia de la Immaculada. 


Comentaris