El llegat de Berenguer de Castelltort


El nom de Berenguer de Castelltort està doblement lligat a la ciutat de Cervera i al seu patrimoni. D’una banda, a l’església de Santa Maria hi ha el sepulcre monumental d’aquest mercader fill de Cervera, amb veïnatge a Barcelona on morí les darreries del segle XIV.  D’altra, la fundació de l’hospital que porta el seu nom.

El sepulcre de l’església parroquial està empotrat en una paret lateral de la capella de Sant Jaume. Una estàtua jacent el representa amb la vestimenta pròpia de la gent acomodada de la seva època: cota llarga, esclavina botonada i daga penjada a la cintura. Una inscripció al mur ens dóna el nom i les circumstàncies del personatge, Berenguer de Castelltort. És un dels tres sepulcres amb representacions esculturades que hi ha a Santa Maria, juntament amb el de Ramon Serra i el de Ramon Serra el Vell. És la més moderna de les tres.

Castelltort, testamentàriament fundà l’hospital que duu el seu nom. Volia que l’hospital, i una capella, fos instituït en la mateixa casa on havia viscut al carrer Major de Cervera. Volia que l’hospital estigués ven proveït de llits i de roba, que els pobres, vinguessin d’on vinguessin, hi trobessin aixopluc, aliments i hi fossin degudament atesos si estaven malalts o ferits.

En temps d’aquest personatge hi havia a la vila de Cervera tres hospitals: el de Corral (al barri de Capcorral), el de la Plaça i el de la Vall (o de Santa Magdalena, del que encara en queden restes). Cal pensar que Castelltort, vivint a Barcelona, va ser testimoni del moviment que per aquell temps hi hagué per reunir els petits hospitals, desatesos i migrats de rendes, en un sol i gran hospital. Moviment que donà com a fruit el magnífic Hospital de la Santa Creu, fundat el 1401, poc després de la mort de Castelltort. Aquest petits hospitals que existien a Cervera, i dels que ens hem referit més amunt, eren més pròpiament aixoplucs per pobres, peregrins i passavolants que institucions sanitàries.

Part dels desitjos  de Berenguer de Castelltort no es pogueren complir ja que la casa del carrer Major no tenia les condicions per a hospital. Es decidí adquirir un pati suficient i fer la construcció, tan de l’hospital com de la capella, de bell nou al barri de Capcorral. Sembla que donava més feina la construcció de la capella que la de l’hospital. Es tractava d’una capella ben construïda i en certa manera sumptuosa. L’hospital, en canvi, devia respondre, a desgrat de la bona intenció del fundador, al concepte general del seu temps, que els pobres amb poca cosa en tenien prou.

L’hospital de Castelltort experimentà un canvi important. Un antic monestir de monges clarisses de Cervera passava per un moment de gran penúria i, fundat l’hospital per als pobres, van al·legar que elles ho eren molt de pobres i van demanar ser-hi acollides. L’any 1395, dos anys després de la fundació de l’hospital, el bisbe de Vic concedí l’autorització per la unió del monestir i l’hospital. A inicis del segle XVI, extingit el monestir, l’hospital va ser traslladat a l’edifici que tenien les monges on anys més tard fou edificada la Universitat. Calgué enderrocar-lo, això donà lloc a que es construís, en compensació, l’edifici actual.

A la paret de l’Hospital actual, a la part alta del portal, bé que fora del seu eix, hi ha una llosa de pedra amb l’escut dels Castelltort, dins una cartela que té el contorn típic de les carteles heràldiques del segle XVI amb una inscripció que recorda la data de fundació 1389 i la reedificació 1733.

El segle XVIII, amb la casa nova i espaiosa, representa l’època de major plenitud de l’Hospital. La capella dedicada a la Verge del Carme s’enllestí el 1766. 

El 1806 vingueren de Valls les monges que tingueren cura de l’Hospital en substitució dels antics hospitalers.
A finals del XIX i inicis del XX es perdé el respecte a la monumentalitat de l’edifici. La planta baixa es va utilitzar com a estable i magatzems. Modernament, una restauració oportuna i acurada ha tornat al claustre dels Pelegrins l’antiga dignitat i tot l’edifici s’ha adaptat al propòsit de la seva funció de residència geriàtrica.

Us convidem a venir a la Segarra, a Cervera la seva capital, i visitar el llegat d’aquest mercader del segle XIV que es concentra en l’hospital que porta el seu nom i en el magnífic sepulcre de Santa Maria.


Comentaris