Les boires, un signe d’identitat del clima de l’hivern segarrencSi un meteor és famós per sobre dels altres és la boira. Certament no és a la Segarra on es deixa veure més vegades a les Terres de Ponent, però sí el suficient com perquè sigui un signe d’identitat del clima de l’hivern. La boira és la reducció de la visibilitat horitzontal a menys de mil metres, a causa de partícules d’aigua en suspensió, o el que és el mateix, és un núvol arran de terra. 

Foto: Marga2306


Perquè es formi la boira es necessiten, o bé que baixi la temperatura de l’aire o bé que arribi molta humitat. Generalment, succeeix el primer cas, baixa la temperatura. I així entendrem millor per què la boira és un fenomen d’hivern, ja que és quan la temperatura és més baixa i més probable que se saturi l’aire d’humitat. La boira més comuna a la Segarra és la boira d’irridiació , l’aire més fred, dipositat al fons de la depressió de l’Ebre, se saturarà abans i començarà a formar boira. La boira sempre naixerà a les parts més fondes i, en el cas de la Segarra, es pot dir que neix a la vall del Segre, o bé cap a la Noguera, o bé cap a la plana d’Urgell. A mesura que l’aire fred, i també la boira, vagi omplint tota la conca, remuntant les valls arribarà a la Segarra. Els primers pobles afectats seran els pobles situats a menys altura o al fons de les valls, i al final arribarà als més alts de l’altiplà.


Foto: Xavi de Torà

És molt comú observar la boira com arriba només fins als 600 metres de cota, i a partir d’aquesta altura fa sol a les parts altes de la comarca.

També  es pot observar que de vegades s’omple abans una vall que una altra, i a través de colls naturals entre les dues pot vessar la boira cap a l’altra. Aquest tipus de boira requereix temps anticiclònic d’hivern, en què no bufa el vent i l’aire fred es pot acumular mansament als fondos.

Foto: Jordi Prat

 
Altres vegades, la boira només s’observa a les parts més altes de la comarca, generalment en situacions de temps ennuvolat i borrascós. En aquest cas, una massa d’aire molt humida arribarà a la Segarra, i com que és obligada a remuntar els relleus, es refredarà prou com per saturar-se. Aquesta saturació es produirà només a les parts més fredes, que en aquest cas coincidirà amb les parts més altes. Aquest tipus de boira indica pluja.

Foto: Eva Guasch


Un altre tipus de boira és la que es forma després d’una ploguda. No passa sempre, però es pot donar el cas que la humitat aportada per la pluja sigui suficient com per saturar l’aire, o bé que el petit descens de temperatura aparellat a la precipitació pugui deixar boira.

El gebre és una de les complicacions que pot presentar la boira a l’hivern. No és res més que els dipòsits de gel que deixa la boira quan aquesta es presenta amb temperatures inferiors als 0ºC, deixant el paisatge tot emblanquinat amb un aspecte semblant al d’una nevada. 

Foto: Xavi de Torà


Font: Article de Toni Nadal, en la Història Natural de la Segarra.
Fotos:  Marga2306, Xavi de Torà, Eva Guasch i Jordi PratComentaris