Les xifres de la taxa turística constaten un augment important del turisme a la Segarra

Les xifres de la taxa turística constaten un augment important del turisme a la Segarra l'any 2016 respecte a l'any anterior.


Des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Segarra, analitzem les dades recollides sobre l’activitat turística a la nostra comarca, durant el darrer any a partir de les dades que ens proporciona la taxa turística.

La taxa turística és un impost que s’aplica sobre les estades en establiments turístics, per tant aquest estudi es basa en dades de turistes, no de visitants. Les xifres que donem són de persones que han utilitzat serveis d’allotjament i han generat activitat econòmica.

D’aquest estudi se’n denoten conclusions com que l’augment de l’activitat turística a la Segarra està a l’alça, i sabem que del 2015 al 2016 l’augment ha estat del 13.05%.

Aquestes dades però tenen més matisos, si dividim les activitats turístiques en mesos, des de l’Àrea de Turisme, hem observat que els moviments més importants es duen a terme durant el primer, segon i quart trimestre de l’any 2016, mentre que el tercer trimestre es manté.

Concretament el primer trimestre, l’activitat turística a la nostra comarca vers l’any 2015, ha augmentat un 15.61% acollint 101,03 turistes més a la comarca.

El segon trimestre, tendent del primer, experimenta un 20.64% d’augment en la seva activitat comarcal, assolint 133,94 turistes més que el mateix període del 2015.

Per altra banda, l’últim trimestre; el quart, determina que l’activitat turística a la nostra comarca augmenta un 13.36%, amb 86,69 turistes més.

Realment des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Segarra estem satisfets amb aquests augments i aquestes dades, la comarca i la promoció d’ella està en positiu, la  Segarra ha rebut aquest 2016 més de 320 turistes vers l’any 2015, turistes  que han pogut recórrer la comarca, admirar els seus espais, paisatges, monuments i tots aquells encants de què disposem i, el que és més important, han generat activitat econòmica.

Des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Segarra i el sector privat comarcal lluitem dia a dia per promocionar, activar i mostrar, amb iniciatives que efectivament i davant d’aquests números, funcionen i ens encoratgen a seguir treballant per la comarca.

Vicenç Roig Solé
Conseller Comarcal de Turisme 


Comentaris